OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

SEDLÁK INTERIER s.r.o.

120 00 Praha 2, Vinohradská 1790/42

info@sedlakinterier.cz

IČ: 25631489

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddílu C, vložce č. 56395.

 

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno

 • Příjmení

 • e-mail

 • telefonní číslo

 

Účel a doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b), váš e-mail můžete také využít k zasílaní obchodních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.f),

Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 10 let a v případě, že se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce.

 

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Vaše údaje nepředáváme mimo EU.

 • Správce softwaru Wellnessia s.r.o.

 • Účetní systém MONEY S3

 • Poskytovatel hostingu WEDOS Internet, a.s..

 

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

 

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;

 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;

 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.